aka etagere ko munguni gaterekwamo ibintu bitandukanye 50,000rwf

  • aka etagre kubakwa munguni y’inzu
  • ushobora kugashyiraho ibara ushaka
  • gaterekwaho ibintu bitandukanye
  • kakora nk’umutako munzu

kukakubakira munzu ni 50,000 rwf 

ugashaka hamagara 0786 190 531 

You may also like...