Reba ubusobanuro utari uzi ku miryamire yawe

Loading...

Ese wari uzi ko imiryamire yawe iba ifite icyo igusobanuraho niyo waba utakizi. Hano hari amoko yo kuryama ndetse nubusobanuro busobanura byinshi byerekeye ku muntu uryama muri ubwo buryo. Isomere maze umenye icyo bisobanura ku buryo uryama

Kuryama wihinnye cyane

Niba uryama wikunje uba wumva ushaka uburinzi, kumvikana kandi uba wumva wabangamiwe n’ikintu cyangwa umuntu runaka. Iyo umeze gutya uba ushaka kwibagirwa ibibazo byawe ndetse uba wumva wigunze cyane. Murabizi uko abana barya iyo babangamiwe.

Kuryama wubitse inda

Iyo umuntu aryama yubitse inda, uyu muntu aba ari umuyobozi muri kamere ye. Uyu muntu aba agira udushya twinshi kandi aba akunda ibintu biri ku mirongo. Aba kandi akunda gutegura ibintu byose kandi uyu muntu ntakunda ibintu bimutunguye m buzima bwe. Akunda kuba ayoboye ibintu arimo kandi aba ari indwanyi y’ubutsinzi.

Kuryama ugaramye

Niba ukunda kuryaa gutya, uryamye ugaramye amaboko yawe ari ku ruhando. Uba uri umuntu uzi intego zawe mu buzima, kandi ushishikaye kuzigeraho. Ushobora kuba ukanira cyane kandi ugira amategeko menshi.

Kuryama uzamuye akaguru mu ruhande

Niba uryama gutya, uba ufite ubumuntu butazwi kandi kukumenya biba ari ibintu bitoroshye. Mu bintu byose mu buzima bwawe uba ufite uburyo bwawe wiberamo bigutera kubaho abantu bose batakumva. Ukunda amahoro, kwishyira ukizana ndetse no guceceka cyane mu bintu byose.

Kuryama wasohoye ivi rihinnye

Niba udashobora kuryama ushyize ivi hanze uryamishije imbavu, uba uri umuntu woroheje kandi ushoboka cyane mu buryo bwo kubana mu buzima. Uyu muntu kandi aba yishimye igihe cyari cyo cyose kandi ntawamenya ikibazo cye igihe atashatse kukikwereka.

0Shares
Loading...

You may also like...