Uburyo watesha inshuti yawe umutwe kandi ntigire icyo ibikoraho

Hari igihe ubuzima buba bugomba kwishimirwa kandi rimwe na rimwe kwihenza biza mu bintu bituma urukundo rwiyongera. Iyi mikino rimwe na rimwe ku bantu b’inshuti iba iryoheye ijisho aho yanavamo firime nziza cyane. Niba ushaka kumenya imiterere yo kwihangana ku muntu ujye umwihenzaho cyane bizamugira umuntu wihangana kandi bizamutera kugukunda cyane, ntakubura ntazakwihanganira.

Ririmba cyane usakuza

Niba ushaka gusaza umuntu ndetse bikamushimisha uzamusakurize ndetse uririmbe indirimbo zidafite injyana. Niba ari umukunzi wawe uzamuririmbire indirimbo atamenyereye ndetse yanga ariko usakuza ndetse ushyiramo utugambo turyohereye. Ibyo bizamutera kukwishimira bimurenge ndetse ajye agukumbura buri uko udahari.

Kora urusaku ruteye umujinya

Ibyo bias ni byambere ariko itandukaro ni uko aha uba ukora akaruru kamwe k’abana ndetse kadafite injyana. Kora kugeza arakaye ariko uhite umwereka ko biryoshye kandi ubyishimiye ko arakara.

Baza ikintu cy’ubupfu

Iyo ubajije umuntu ikintu cy’ubupfu aba yumva yagukubita, noneho iyo ukizi biba ari akarusho kandi ukakimubaza inshuro nyinshi cyane. Urugera: wabonye wa muntu ugendesha inda ejo? Kandi ikibazo ugisubiramo cyane yagisubiza ugashaka ikindi.

Kwirengagiza umuntu

Igire nkaho uwo muntu adahari ndetse ntanabikwereka ubyirengagize, niyo wakigira nkaho utamubona. Ukamusitaraho ukamugonga ariko ntuvuge, ibyo bimurakaza bimustsa rwose.

Subiramo ikintu inshuro nyinshi

Urugero ukamusuhuza, ukongera, ukongera paka arambiwe.

Gira icyo wongera kuri buri kintu avuze

Ntuvuge ibyiza ahubwo mwereke ko ari kuvuga ibintu binaniwe kandi bipfuye, ibyo bimutera kurakara ariko bikamunezeza.

Ica buri tegeko ashyizeho

Gerageza kwica amategeko nkana ariko bidafite ingaruka ndetse ujye unabyigamba.

Gerageza umukino “kubera iki?”

Baza akabazo kororshye maze utangire ubaze kubera iki zidashira…maze urebe uko abyitwaramo.

Kererwa

Fata igihe kinini witegura niba uri umukobwa ukabye wongera ku bisanzwe, ibyo bimutera kurakara cyane ndetse bikamutera kwibaza cyane.

Ibintu byose bikure ku murongo

Niba uri munzu isa neza tangira kugenda usakaza imyenda cyangwa ibipapuro maze urebe uko ibintu abyifatamo.

0Shares

You may also like...